Tävlingsregler

Come to Finland, Visit Hanko, Anglo-Nordic och Grafia arrangerar i samarbete en affischtävling där vi söker en reseaffisch för Hangö (Hanko på finska). Tävlingen riktar sig till vem som helst i världen, men i första hand till grafiska designers, konstnärer, illustratörer med mera.

Deadline

Bidragen skickas in senast den 28.02.2021 klockan 23.59 finsk tid, använd detta formulär.

Instruktioner & Regler

OBS! Läs de tekniska specifikationerna INNAN du börjar din skapande process.

 
 • Du får delta endast med en affisch.
 • Affischen ska ha en titel.
 • Kom ihåg att namnge dina två filer (orignalversionen och den i lågresolution) enligt namnet på ditt tävlingsbidrag. Om du till exempel har döpt din affisch till ”We Love Hanko” namnger du filerna:  We-Love-Hanko-HIGHres.pdf och We-Love-Hanko-LOWres.jpg.
 • Bidragen ska vara osignerade, men en signatur kan tillsättas senare (juryn behandlar bidragen anonymt).
 • Affischen ska vara illustrerad eller ett collage. Renodlade fotografier godkänns inte.
 • Affischen ska locka till att besöka Hangö (och Finland) och den ska innehålla en text som kan ändras till olika språkversioner eller vara flerspråkig. Grundsloganen kan vara ”Come to Hanko – Finland”. Andra sloganer godkänns också, men orden ”Finland” och ”Hanko” måste ingå.
 • Hangö är en officiellt tvåspråkig stad där det talas både finska och svenska. Hanko heter Hangö på svenska. Därför får tävlande gärna använda den utmärkta och enkla sloganen ”Hanko Hangö – Finland” på affischen. Eller varför inte lekfullt spela med orden ”Hanko” och ”Hangö” som element i din poster?
 • Om affischen väljs ut som en av de tio finalisterna ska deltagaren även skicka in samma affisch i två andra versioner: 1) med layers med typsnitten (fonterna) som outlined i en zip-fil och 2) som tryckfärdig i formatet 506 x 706 mm (flattened layers med typsnitten som outlined). Samma tekniska specifikationer som ovan gäller.
 • Alla verk ska vara nyskapta enkom för denna tävling. All form av plagiat är förbjuden, och samtliga deltagare tar fullt juridiskt ansvar för detta och varje deltagare är juridiskt ansvarigt för att deras verk inte kränker någon annans upphovsrätt. Att delta innebär att deltagaren bekräftar att verket inte gör intrång på tredje parts upphovsrätt.
 • Finalisterna förbinder sig vid att skicka in två andra versioner av sin affisch: 1) med layers med typsnitten som outlined i en zip-fil och 2) i storleken 506x706 mm (flattened layers med typsnitten som outlined). De ovannämnda tekniska specifikationerna gäller.
 • Informationen om tävlingen finns på flera språk men eventuella frågor kan endast besvaras på finska, svenska och engelska. Kontakta poster2021(at)cometofinland.fi om du har frågor.
 • Deltagaren förbinder sig till att inte sprida eller dela sitt verk före den 06.05.2021 då resultaten publiceras.

  Resultaten publiceras på cometofinland.fi och här på myfinlandposter.com

  Vinnaren, andraplatstagaren och de som får hedersomnämnanden informeras personligen.

  Deltagandet i tävlingen innebär ett samtycke till tävlingsvillkoren.

Tävlingsvillkor:

 • Vinnaren, andraplatstagaren och de tre som får hedersomnämnanden avslöjas på Hangö museum den 6.5.2021.
 • Come to Finland har rätt (men inte skyldighet) att ställa ut vilket tävlingsbidrag som helst av de tio finalisterna på Come to Finlands utställning på Hangö museum den 6 maj 2021-april 2022, liksom på eventuella framtida utställningar. Inga separata ersättningar betalas för denna rätt.
 • De tio konstnärer vars verk väljs till finalen av juryn förbinder sig till att anpassa sina verk till eventuella övriga mått i fall Come to Finland så önskar.
 • Come to Finland äger ensamrätt att producera nya produkter (så som vykort, stora affischer, träkort, kalendrar etc.) baserade på vilket som helst av de tio finalisterna och har även licensieringsrätten för dessa tio verk.
 • Come to Finland har också samma nyttjande- och licensieringsrätt för övriga bidrag (som inte nådde finalen), men om konstnären inte har blivit kontaktad och fått kontraktet inom sex månader efter offentliggörandet (med andra ord 6.11.2021) återgår nyttjande- och licensieringsrätten automatiskt till upphovsrättsinnehavaren (d.v.s. konstnären).
 • Om Come to Finland väljer att producera nya produkter eller vill bevilja licensieringsrätt baserade på vilket tävlingsbidrag som helst (se närmare ovan), görs alltid ett separat skriftligt avtal upp mellan konstnären och Come to Finland, och en royalty tilldelas konstnären baserat på Come to Finland standardavtal.
 • Tävlingsdeltagare kan erhålla en kopia av standardavtalet i förväg genom att kontakta posters(at)cometofinland.fi.
 • Genom att delta i affischtävlingen My Finland Poster samtycker deltagaren till att deras konstverk kan, om Come to Finland så väljer och meddelar konstnären om det senast 6.11.2021, användas i enlighet med ovan nämnda standardkontrakt.
 • Come to Finland förbehåller sig rätten att i framtagningen av produkter baserade på tävlingsbidraget vid behov modifiera bilden, till exempel då en produkt har andra proportioner än ursprungsverket eller för att göra samma affisch i olika språkversioner. Come to Finland har även rätt att editera eventuell slogan i affischen eller ändra typsnittet.
 • Personer som kan anses vara närstående till någon eller några medlemmar i juryn är förhindrade att delta.
 • Come to Finland har även rätt att använda de tio utvalda verken samt de verk som omfattas av ovannämnda avtal i sin digitala marknadsföring. Strävan är att konstnärens namn uppges i mån av möjlighet och utrymme.

Ytterligare information ges på engelska, finska eller svenska via poster2021(at)cometofinland.fi