Tävlingsregler

Come to Finland och Anglo-Nordic arrangerar i samarbete en affischtävling där vi söker en reseaffisch för bastubadande i Finland. Tävlingen riktar sig till vem som helst i världen, men i första hand till grafiska designers, konstnärer, illustratörer med mera.

Deadline

Bidragen skickas in senast söndagen den 06.08.2023 klockan 23.59 finsk tid, använd detta formulär och vänligen beakta de tekniska specifikationerna som listas där.

Instruktioner & Regler

 • Du får delta endast med en affisch.
 • Texten på affischen måste vara a) ”Come to Saunaland • Finland” eller Come to Finland”.
 • Affischen ska ha ett namn som du själv hittar på. Detta namn ska inte synas på själva affischen utan du namnger dina filer som du skickar in till oss enligt detta namn.
 • Bidragen ska vara osignerade, men en signatur kan tillsättas senare (juryn behandlar bidragen anonymt).
 • Affischen ska vara illustrerad eller ett collage. Renodlade fotografier godkänns inte.
 • Alla verk ska vara nyskapta enkom för denna tävling. All form av plagiat är förbjuden, och samtliga deltagare tar fullt juridiskt ansvar för detta och varje deltagare är juridiskt ansvarigt för att deras verk inte kränker någon annans upphovsrätt. Att delta innebär att deltagaren bekräftar att verket inte gör intrång på tredje parts upphovsrätt. Användning av artifiell intelligens är strängt förbjudet då du skapar din affisch.
 • Vi stöder Ukraina. Inga deltagare från Ryska federationen tillåts.
 • Deltagaren förbinder sig till att inte sprida eller dela sitt verk före den 13.09.2023 då resultaten publiceras.

  Resultaten publiceras på cometofinland.fi och här på myfinlandposter.com

  Vinnaren, andraplatstagaren och de som får hedersomnämnanden informeras personligen.

  Deltagandet i tävlingen innebär ett samtycke till tävlingsvillkoren.

Tävlingsvillkor:

 • Update: Finalisterna (5-10 st) offentliggörs den 20 augusti 2023. Vinnaren, andraplatstagaren och de tre som får hedersomnämnanden publiceras – efter den allmänna omröstningen – den 13.09.2023.
 • Come to Finland har rätt (men inte skyldighet) att ställa ut vilket tävlingsbidrag som helst av de fem-tio finalisterna på eventuella framtida affischutställningar arrangerade av Come to Finland. Inga separata ersättningar betalas för denna rätt.
 • De fem-tio konstnärer vars verk väljs till finalen av juryn förbinder sig till att anpassa sina verk till eventuella övriga mått i fall Come to Finland så önskar.
 • Come to Finland äger ensamrätt att producera nya produkter (så som vykort, stora affischer, träkort, kalendrar etc.) baserade på vilket som helst av finalisterna och har även licensieringsrätten för dessa  verk. Ett separat skriftligt avtal görs upp mellan konstnären och Come to Finland, och en royalty tilldelas konstnären baserat på Come to Finland standardavtal.
 • Tävlingsdeltagare kan erhålla en kopia av standardavtalet i förväg genom att kontakta posters2023(at)cometofinland.fi.
 • Come to Finland förbehåller sig rätten att i framtagningen av produkter baserade på någon av de tio finalistverken vid behov modifiera bilden, till exempel då en produkt har andra proportioner än ursprungsverket. Come to Finland har även rätt att editera sloganen i affischen eller ändra typsnittet.
 • Personer som kan anses vara närstående till någon eller några medlemmar i juryn är förhindrade att delta.
 • Come to Finland har även rätt att använda de tio utvalda finalistverken i sin digitala marknadsföring. Strävan är att konstnärens namn uppges i mån av möjlighet och utrymme.

Ytterligare information ges på engelska, finska eller svenska via poster2023(at)cometofinland.fi