Juryn

Kort efter den 28 februari 2021 sammanträder juryn och utser tio affischer som kvalificerar sig för finalen.

Juryns urval kan inte överklagas.

Juryn består av grafiska experter och finsmakare enligt följande:

Come to Finland: Magnus Londen, poster hunter

Visit Hanko: Susanna Sandberg

Kasper Strömman, grafisk designer

Grafia: Jenni Kuokka, grafisk designer

Anglo-Nordic: Eva Bensky, Account Manager

Så här utses vinnaren bland finalisteerna

Efter att tio affischer är valda får allmänheten rösta via myfinlandposter.com bland finalisterna. Endast en röst per person. Arrangörerna har rätt att ogiltigförklara röster om missbruk uppdagas.

Det verk som erhållit flest godkända röster utses till vinnare. Näst flest röster ger andra plats, och sedan följer tre stycken hedersomnämnande enligt fallande röstetal.

Arrangörerna förbinder sig vid att följa resultatet i den allmänna omröstningen. Förekommer uppenbart missbruk i omröstningen har arrangören möjlighet att förkasta misstänkt falska röster.

Slutresultatet av tävlingen och omröstningen är definitiv och kan inte överklagas.