Juryn

Proceduren i korthet:

• Efter den 6 augusti 2023 sammanträder juryn och utser fem-tio affischer som kvalificerar sig för finalen.

• Juryns urval kan inte överklagas.

• Juryn består av grafiska experter och finsmakare enligt följande:

Come to Finland: Magnus Londen, poster hunter

Anglo-Nordic: Eva M. Bensky, Account Manager

Linda Bondestam, illustratör (Finland)

Andreas Kittel, grafisk formgivare (Sverige)

Proceduren mera i detalj:

Efter att fem-tio affischer är valda får allmänheten rösta via myfinlandposter.com bland finalisterna (under tidsperioden 18.8-4.9.2023). Endast en röst per person. Arrangörerna har rätt att ogiltigförklara röster om missbruk uppdagas.

Det verk som erhållit flest godkända röster utses till vinnare. Näst flest röster ger andra plats, och sedan följer tre stycken hedersomnämnande enligt fallande röstetal.

Arrangörerna förbinder sig vid att följa resultatet i den allmänna omröstningen. Förekommer uppenbart missbruk i omröstningen har arrangören möjlighet att förkasta misstänkt falska röster.

Slutresultatet av tävlingen och omröstningen är definitiv och kan inte överklagas.