Tävlingsregler

Come to Finland, Grafia, LakeSaimaa och reklambyrån SEK arrangerar i samarbete en affischtävling där vi söker en reseaffisch för Saimens sjödistrikt i Finland. Tävlingen riktar sig till vem som helst i världen, men i första hand till grafiska designers, konstnärer, illustratörer med mera.

Allmänt

Bidragen skickas in senast den 06.01.2019 klockan 23.59 finsk tid, använd detta formulär.

Regler:

 • Formatet för affischen ska vara 706 x 1006 mm. Resolution: 300 dpi.
 • Inkludera även en version av affischen i låg resolution (72 dpi).
 • Affischfilen levereras tryckfärdig som pdf- eller tiff-fil (OBS, utan beskärningsmärken) i CMYK-format i färgprofilen FOGRA29.
 • Om affischen väljs ut som en av de tio finalisterna ska deltagaren även skicka in samma affisch i layers med fonterna bifogade i en zip-fil.
 • Om affischen väljs ut bland de tio finalisterna ska deltagaren även skicka in samma affisch som tryckfärdig i formatet 506 x 706 mm och även i layers med fonterna bifogade i en zip-fil. Samma tekniska specifikationer som ovan gäller.
 • Bidragen ska vara osignerade, men en signatur kan tillsättas senare (juryn behandlar bidragen anonymt).
 • Affischen ska ha en titel.
 • Affischen ska vara illustrerad eller ett collage. Renodlade fotografier godkänns inte.
 • Affischen ska locka till att besöka Saimen (och Finland) och den ska innehålla en text som kan ändras till olika språkversioner eller vara flerspråkig. Grundsloganen kan vara ”Come to Saimaa – Lakeland Finland”. Andra sloganer godkänns också, men orden ”Saimaa” och ”Finland” måste förekomma på affischen.
 • Alla verk ska vara nyskapta enkom för denna tävling. All form av plagiat är förbjuden, och samtliga deltagare tar fullt juridiskt ansvar för detta och varje deltagare är juridiskt ansvarigt för att deras verk inte kränker någon annans upphovsrätt. Att delta innebär att deltagaren bekräftar att verket inte gör intrång på tredje parts upphovsrätt.
 • Endast en affisch per deltagare får delta
 • Informationen om tävlingen finns på åtta språk men eventuella frågor kan endast besvaras på finska, svenska och engelska. Kontakta poster2019(at)cometofinland.fi om du har frågor.
 • Deltagaren förbinder sig till att inte sprida eller dela sitt verk före den 06.03.2019 då resultaten publiceras.
 • Resultaten publiceras på cometofinland.fi och här på myfinlandposter.com
 • Vinnaren, andraplatstagaren och de som får hedersomnämnanden informeras personligen.
 • Deltagandet i tävlingen innebär ett samtycke till tävlingsvillkoren.

Tävlingsvillkor:

Come to Finland har rätt (men inte skyldighet) att ställa ut vilket tävlingsbidrag som helst utav de tio finalisterna i framtida utställningar. Inga separata ersättningar betalas för denna rätt.

De tio konstnärer vars verk väljs till finalen av juryn förbinder sig till att anpassa sina verk till eventuella övriga mått i fall Come to Finland så önskar.

Come to Finland äger ensamrätt att producera nya produkter (så som vykort, stora affischer, träkort, kalendrar etc.) baserade på vilket som helst av de tio finalisterna. Om inte finalisten har blivit kontaktad inom sex månader efter publiceringen av vinnarna (dvs. 06.09.2019) återgår dock upphovsrätten automatiskt till konstnären.

Om Come to Finland väljer att producera nya produkter baserade på ett av finalisternas tio tävlingsbidrag, görs ett separat avtal upp mellan konstnären och Come to Finland, och en royalty tilldelas konstnären baserat på Come to Finland standardkontrakt. Detta avtal måste i så fall presenteras för konstnären senast 06.09.2019, om inte återgår copyrighten för verket till upphovsrättsinnehavaren.

Tävlingsdeltagare kan erhålla en kopia av standardavtalet i förväg genom att kontakta posters@cometofinland.fi Genom att delta i affischtävlingen My Finland Poster samtycker deltagaren till att deras konstverk kan om det når finalen, och om Come to Finland så väljer, användas i enlighet med ovan nämnda standardkontrakt.

Vinnaren, andraplatstagaren och de tre som får hedersomnämnanden avslöjas offentligt den 06.03.2019.

Come to Finland förbehåller sig rätten att i framtagningen av produkter baserade på tävlingsbidraget (som nått finalen) vid behov modifiera bilden, till exempel då en produkt har andra proportioner än ursprungsverket eller för att göra samma affisch i olika språkversioner.

Personer som kan anses vara närstående till någon eller några medlemmar i juryn är förhindrade att delta.

LakeSaimaa har rätt att använda de tio utvalda verken endast i sin digitala marknadsföring av sina egna evenemang och brands.

Vinnaren förbinder sig vid att vara anträffbar under sin vinnarresa och att skriva en kort reseberättelse med bilder som kan publiceras till exempel på parternas webbplatser, i sociala medier, pressreleasar eller andra medier.

Come to Finland har även rätt att använda de tio utvalda verken samt de verk som omfattas av royalty-kontraktet i sin digitala verksamhet. Strävan är att konstnärens namn uppges i mån av möjlighet och utrymme.

Ytterligare information ges på engelska, finska eller svenska via poster2019(at)cometofinland.fi

Hur vinnarna utses

Kort efter den 6 januari 2019 sammanträder juryn och utser tio affischer som kvalificerar sig för finalen.

Juryns urval kan inte överklagas.

Juryn består av grafiska experter och finsmakare enligt följande:

Come to Finland: Magnus Londen & Linnéa Sjöholm

Grafia: Kirsi Kukkurainen

SEK: Santeri Kekkonen

LakeSaimaa: Juha Sorjonen

Visit Finland: Heli Jimenez

Efter att tio affischer är valda får allmänheten rösta via myfinlandposter.com bland finalisterna. Endast en röst per person. Arrangörerna har rätt att ogiltigförklara röster om missbruk uppdagas.

De tio finalisterna kommer även att ställas ut för på resemässan Matka i Helsingfors i januari 2019. Att delta i tävlingen innebär samtycke till att ens verk kan ställas ut för omröstningen utan att separat ersättning utbetalas.

Det verk som erhållit flest godkända röster utses till vinnare. Näst flest röster ger andra plats, och sedan följer tre stycken hedersomnämnande enligt fallande röstetal.

Arrangörerna förbinder sig vid att följa resultatet i den allmänna omröstningen. Förekommer uppenbart missbruk i omröstningen har arrangören möjlighet att förkasta misstänkt falska röster.

Slutresultatet av tävlingen och omröstningen är definitiv och kan inte överklagas.

Priser

Vinnaren:

• Första pris är 2000 € i pengar (beskattningsbar inkomst, kan gärna även faktureras via företag).

• En resa för två personer till Saimen-området

• Affischen tas upp i Come to Finlands produktsortiment

Priset inkluderar eventuell flygresa till Finland, resor tur-retur till Saimen, en veckas hotellvistelse (sex nätter) med halvpension och program (prisresan är ej utbytbar mot pengar).

Vinnaren kan dessutom ställas ut på vandringsutställningen ”Come to Finland – Lockropen från paradiset”.

Andra pris:

Ett produktpaket med Come to Finland-produkter, värde ca 300 €.

• Affischen tas upp i Come to Finlands produktsortiment

• Verket kan ställas ut på vandringsutställningen Come to Finland - Lockropen från paradiset.

Plats 3–5:

Verket kan ställas ut på vandringsutställningen Come to Finland - Lockropen från paradiset.

Verket kan ingå i Come to Finland Publishings produktportfölj.

Priserna kan inte bytas till något annat.